Şeker Sözler, Şeker Nickler, Şeker Msn Nickleri

Sénn 0 Haincé védaŋdaŋ SoŋRa ßeŋ çoqtaŋ véda ettm a$qLaяa...

KaLßimi YaLaŋ A$qLa DoLdяmaYa méRaqLı déiLm..xD

RaSt qéLdiim Tüm İnSanLaR Sŋi ßŋa aŋLatяLaR..x))

KaLßimdé Sna Yér yoq ßnm KaLßm ShnSn!! x((

Sénn aRqanDn aqLaMam Snn İçiN öLüRm..aNamMm XD

qéç YaTTım ßüTn aqŞamLaR sNi ßna aNLaTrLaR!!
sevgilim sözleri
aRqamDa ßiRçq a$q war!!

İçimdéqi SénSzLiqi Shn ßaşLaTr Shn ßiTiRirsn..[asdassdaass xD

aqLımDa KöR ßa$LanqıÇLarn HéPsNdé Shndén ßi$éy war …

Ké$qé Hép Çocuq KaLsqTa KaLpLéRmiZz YéRiné DizZLéRmz KaNaSa..!!

Sni SiLdm Sni qömDm..!! x))

Snn mutluluqun kalp kırmaq üstünéé!!

Y0qLuunDa öréndm HéR iNSn Téq ßa$ına ..x((

sheNn Bir ßénCiLsiN séWémésSn!!

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT.. umuT yoK senDen başKa..

söLe sÖLediqLern qerçekmi? sewen insan hiç terqedermii? hani sewerdn hani beqLerdn?... x(

наγаτ іςіпє dϋѕтϋqϋм віг ѕанпє.x(

unuTuLdun Artiq sEn Diee BisEy yOq, NeFret EdiyOrm sEnDen uZaK DuR bEnDeN ''BiKtIm SeniN qIbI sErEfsizLerdenn''!
buU aŞq bu Yaza DmqaSınI vuRAjq

aYRıLIqın DÜqünü bu qEcEe hem qİdioR hM aqlIORM

bİdqiSeLLL taKILıorm

sheİDaNın a$ıq oLduqu eSRarenqİs KıZzz

qяαŁ qim 0LuRsa 0Lsn * qяαŁίcнέ hép ßenm

sHeidan Dİoqi yNa$h $uNa ADInı anMa satHa$ şNa

haYD bh3Ni nDen seFmiOsN

baLkonDn aDLayaN manyAq kıZz

phemBe paTHiqLi beBeq

tıq Tq kİm o ? bh3N SHeidan xD dRma qEL içEri dHa çoqqq İŞimiz vHaR shnL3

deNiZz KızInın YrdımCISı

BiLiorm uzaqDsıN,bLioRm duYamzSN DİLim susSa aqLr yüR3qİm ayRILıq $aRqıSNı DİnL3 erKeq'm

a$q mı ? HNi nheRde Xd

Adam qİBi aDaM yq nHRde ANam yDa biZ3 d3Nq qLmeZzz...

bSİm kDerimiz BÖL3 doqUŞdN hiÇ $ansImız yoq

3rkeq miLLedi deİLmi aMan hebSİde ayNI taS ayNI HamAM xD

a$q oLmasaYdı nShıL yŞanıRdı

buNALım TAKıLıOorm xS vHr mı iTRaZzı OLn ?

ELma dRsm Çıq HAYAdIMdn aRmuD dRsm çıqmA...
arMUd çıqMa dFoOL qiD hYdımdan

Comments :

0 yorum to “Şeker Sözler, Şeker Nickler, Şeker Msn Nickleri”

Yorum Gönder

 

Takip Et

Dizinler